Cichorei

Mechanisch Schoon is volledig ingericht op vlakveldse teelten, met een onderlinge rijafstand van 50 cm. 

Bij de (inuline) cichorei ligt de nadruk vooral op gangbare teelt. Mechanische onkruidbestrijding wordt in deze teelten veelal gecombineerd met chemie.

Het gewas cichorei kenmerkt zich door een trage start. Mechanische onkruidbestrijding in de gewasrij kan vanaf het 4 bladstadium. Het is belangrijk om vóór dit stadium grote onkruiden te voorkomen.

De voordelen van “mechanisch” naast het gebruik van herbiciden zijn:

• Het “werkingsspectrum” van bijvoorbeeld eg en schoffel wijkt erg af van het werkingspectrum van de chemische middelen;

• Remt de gewasgroei niet.

• Mechanische onkruidbestrijding werkt des te beter bij scherp zonnig, droog en/of winderig weer, wanneer bespuitingen minder effectief zijn;

• Bij regelmatige inzet van wiedeg en schoffel vormt (straat)gras vaak geen probleem meer, hierdoor kan een grassenbestrijding achterwege blijven.

Mechanische onkruidbestrijding verdient een vaste plaats in de cichoreiteelt.  Diverse ervaringen leren dat met een wiedeg en een schoffel, op een goede manier toegepast, het onkruid prima mechansich te bestrijden is.